Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej 2019/2020

Drodzy Parafianie,

zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Odbywała się ona od 28 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. W sumie trwała 25 dni.

W imieniu kolędujących duszpasterzy - ks. Piotra, naszego wikariusza, ks. Pawła, misjonarza, księdza diakona Ireneusza, i własnym - pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Parafianom, za życzliwe i serdeczne przyjęcie, za otwarte drzwi mieszkań, domów, a przede wszystkim za otwarte serca. Wiele osób dłuższy czas przygotowywało się do naszej wizyty i z wielką cierpliwością jej oczekiwało. Serdecznie dziękujemy za Waszą wyrozumiałość i cierpliwość oraz za wszelkie przejawy życzliwości i zainteresowania.

Bardzo dziękujemy też tym rodzinom, które przygotowały posiłki, a także poczęstowały kawą, herbatą czy szklanką wody.

Wiele osób podczas spotkań wyrażało wdzięczność kapłanom za ich posługę i zaangażowanie w pracę duszpasterską w parafii. Taka atmosfera spotkań jest dla nas najpiękniejszym podziękowaniem za to, co robimy w naszej Parafialnej Rodzinie. Jest dla nas wezwaniem i zarazem mobilizacją, byśmy nie ustawali w tym co dobre i pożyteczne. Nadal chcemy w naszej świątyni utwierdzać Was w wierze. Cieszymy się, że dostrzegacie zmiany w naszym kościele. Doceniacie jego ciepło, czystość, piękne liturgie, wspaniałą dekorację i wystrój. Wielu o tym wspominało, ceniąc sobie to bardzo. Chcemy wprowadzać dalej poczucie bycia Rodziną Parafialną, wspólnotą. Tyle jest w Ojczyźnie podziałów, tyle skłóconych, zagniewanych. My Was witamy i przyjmujemy z wielką radością w tym naszym wspólnym Bożym Domu.

W czasie kolędy przychodziliśmy do Was ze słowami modlitwy i Bożego błogosławieństwa. Tego błogosławieństwa wszyscy potrzebujemy, aby nasze prace i całe życie mogło przynosić owoce trwające nie tylko w doczesności, ale i na wieczność. Dlatego obecność kapłana przyjmujemy zawsze w duchu wiary jako samego Chrystusa, który interesuje się naszym życiem i pragnie nam nieustannie pomagać.

W ubiegłym roku, dzięki postępującej zabudowie, pojawiło się w naszej parafii wiele nowych rodzin, które bardzo serdecznie witamy! Dla nich była to pierwsza kolęda w nowym miejscu. To ważne, aby swoją obecność rozpoczynać z Bożym błogosławieństwem!

Dziękuję za wiele ciekawych rozmów, dyskusji, za różne sugestie dotyczące pracy duszpasterskiej w naszej parafii, za wszelkie spostrzeżenia odnoszące się do życia naszej parafii. Dziękuję za cenne wskazówki, ciekawe podpowiedzi, które pomogą nam w posłudze duszpasterskiej. To wszystko jest wyrazem Waszej troski o dobro zarówno duchowe, jak i materialne naszej wspólnoty parafialnej.

Obecny rok pracy duszpasterskiej jest poświęcony Eucharystii pod hasłem: Wielka Tajemnica Wiary. Pan Jezus mówi: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zmartwychwstały Chrystus jest z nami. Można Go dostrzec oczami wiary. Najdoskonalszą formą Jego obecności jest Eucharystia. W każdej mszy św. staje się obecny pod postacią chleba i wina. Z faktu obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii wynikają konkretne konsekwencje. W moim podsumowaniu chciałbym przedstawić tylko najważniejsze wnioski dotyczące tematu roku duszpasterskiego z tegorocznej kolędy:

1. Wielu naszych Parafian zaniedbuje niedzielną mszę świętą, co wybrzmiewa w czasie rozmów duszpasterskich;

2. Udział we mszy świętej winien być udziałem pełnym, czyli z przyjęciem Komunii Świętej. Obserwujemy tendencję spadku rozdawanej Komunii Świętej w naszej parafii;

3. Wartość niedzieli jako spotkania całego Kościoła z Jezusem Zmartwychwstałym. Z naciskiem na: całego Kościoła. Nie powinno być w naszym życiu niedzieli bez uczestnictwa w Eucharystii, to jest najważniejsze spotkanie w tygodniu!

4. Każda świątynia jest Domem Bożym, a Gospodarzem tego Domu jest Jezus Chrystus, to On tu Wieczernik przygotował. A my wszyscy winniśmy dbać, by ten dom był piękny i pomagał nam w modlitwie. Tym bardziej zobowiązuje nas to do troski o niego i jego otoczenie. Materialnie, dzięki życzliwości i ofiarności wiernych i dobrodziejów, w ostatnich latach wiele udało się zrobić , ale jeszcze wiele przed nami.

Prosimy, traktujmy poważniej nasze spotkania z Bogiem. Przychodzenie na mszę świętą kilkanaście minut po jej rozpoczęciu świadczy o nas niezbyt dobrze. Jest też taki piękny zwyczaj w naszej parafii, że nie wychodzimy z kościoła zaraz po błogosławieństwie, ale śpiewamy pieśń na wyjście i dopiero po wspólnej modlitwie do św. Michała Archanioła powoli wychodzimy. Chciejmy o tym pamiętać.

Wielu obecnych przystępuje do Komunii św. To bardzo dobrze, ale wydaje się nam, że więcej jeszcze mogłoby przystępować do Stołu Pańskiego. W pełni uczestniczymy we Mszy św., jeśli przyjmujemy Komunię Św.

Dla przypomnienia, w niedzielę liczenia wiernych (20.10.2019r.) w naszym kościele uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii 23,15% mieszkańców naszej parafii. Do Komunii Św. przystąpiło tylko 50% obecnych w kościele na mszy (co stanowi 11% mieszkańców parafii).

Trzeba jasno powiedzieć: bez modlitwy i sakramentów - a szczególnie bez Eucharystii - wiara umiera. Swoją wiarę możemy umacniać, rozwijać i bronić tylko we wspólnocie Kościoła. Nie ma wiary w naszym życiu bez sakramentów! Jako chrześcijanie bądźmy przykładem, że niedziela jest tylko wtedy dniem świętym, gdy bierzemy udział w niedzielnej liturgii i przyjmujemy sakramenty święte. Świadczmy naszym życiem, że Pan Bóg i wiara są ważną jego częścią, źródłem szczęścia, sensem życia i dzięki temu mamy siły do pokonywania codziennych trudności. Módlmy się o dar wolności od wszelkich nałogów dla mieszkańców naszej parafii, o wzajemne przebaczenie, o zgodę sąsiedzką, która jest lekarstwem i budulcem lepszego jutra, które możemy wznosić na fundamencie wzajemnego szacunku i zrozumienia.

W czasie wizyty duszpasterskiej kapłani odwiedzili 1.542 rodzin mieszkających w naszej parafii (to jest niecałe 60% rodzin mieszkających na terenie naszej parafii), 523 domy zastaliśmy zamknięte i taka sytuacja w wielu przypadkach powtarza się od lat (i stanowi to ponad 20% domów parafii). W 245 przypadkach mieszkańcy nie życzyli sobie wizyty kapłana. Zauważyliśmy, że jest dużo pustych mieszkań i domów i ta liczba ostatnio znacznie wzrosła: prawie do 11% (osoby wyjechały za granicę za pracą albo ostatnio zmarły lub też są to nowe domy i mieszkania jeszcze niezasiedlone).

Co ciekawe, pomimo powstawania nowych domów na naszym terenie, liczba Parafian na razie znacząco się nie zwiększyła. Pewnie dlatego, że część Parafian się wyprowadziła, a część odeszła do Pana. Być może w następnych latach dynamika zmian demograficznych będzie nieco większa, bo sporo nowych domów i bloków jest wciąż w budowie.

O ile liczba Parafian w zasadzie pozostaje bez zmian, o tyle liczba rodzin przyjmujących kapłana nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem 2019. Powody pewnie są różne, ale wydaje mi się, że za wcześnie, aby mówić o stałej tendencji spadkowej. Ale co ciekawe, ofiarność zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.

Przy okazji tego sprawozdania bardzo serdecznie dziękuję również za Waszą ofiarność, za złożone dobrowolne ofiary, które zostaną przeznaczone na planowane inwestycje parafialne (przede wszystkim: spłatę remontu organów, remont ołtarza M.B. Ostrobramskiej oraz na nowe klęczniki do naszego kościoła). O innych pracach będziemy informować na bieżąco.

Nie sposób omówić w krótkim słowie całej kolędy. Widzimy w niej wielką szansę duszpasterską na rozeznanie sytuacji, przybliżenie do kościoła parafialnego, na wzajemne poznanie się, a także na wspólną modlitwę i udzielenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok każdej rodzinie. Pokłosie kolędowania będziemy wykorzystywać na spotkaniach Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.

Wszystkich Parafian obejmujemy modlitwą. Modlimy się za wszystkich, również za tych, którzy są daleko od Boga i Kościoła, którzy zamknęli drzwi swoich domów i swoich serc.

Wszystkich Was zawierzamy wstawiennictwu Matki Bożej Ostrobramskiej, Matce Miłosierdzia, naszej przemożnej patronce! Niech Ona zaniesie wszystkie nasze radości i smutki, bóle i cierpienia, troski dnia codziennego przed oblicze miłosiernego Boga i ma nas w nieustannej opiece, niech wszystkim wyprasza potrzebne łaski w codziennym życiu. Obiecujemy modlitwę przed Jej cudownym obrazem i prosimy Was o modlitwę, abyśmy nie ustawali w gorliwości, w służbie Bożej dla dobra wszystkich Parafian.

Kończąc te podsumowania kolędowe, chcę jeszcze raz powiedzieć Wam: dziękujemy za wszystko. Niech dobry Bóg obdarza Was wszystkich swoim błogosławieństwem przez cały rok!

Szczęść Boże!
ks. Paweł Dziedziczak
proboszcz
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4

Powrót na górę