Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Wieczysta Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa wstępna

WIERNI: Najświętsze Serce Jezusa - oto parafia nasza Tobie w opiekę specjalnie oddana staje dziś jakby na apel, aby ślubować Ci swą wierność na wieczność całą, aby dziękować Ci za niezliczone błogosławieństwa, którymi obsypujesz nasze niewdzięczne miasto.

Chcemy przepraszać Twoją sprawiedliwość za występki naszego miasta, które gnieżdżą się w sercach grzesznych, obojętnych i bezbożnych. Szukamy u Twego serca, w tej nieustającej nowennie pomocy, ratunku na choroby duchowe i rodzinne naszej parafii.

Najdroższe Serce Jezusa wspieraj nas nieustannie swoją łaską.

Kapłan podaje wezwania modlitewne.

WIERNI: Wspieraj nas nieustannie.

Najświętsze Serce Jezusa - w Tobie widzimy jedyny ratunek; Tobie ufamy, że nas wysłuchasz; w Tobie pokładamy nadzieję, że nie będziemy zawiedzeni.

Modlitwa przebłagalna

WIERNI: Najświętsze Serce Jezusa, oto przychodzę przed Twoją świętą figurę i błagam o pomoc. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończoną pomoc Twoją. Zachęcony licznymi dowodami Twojej miłości, opieki i widocznej pomocy, ośmielam się prosić Cię w tej nowennie o te łaski, które mi są najbardziej potrzebne.

W chwili ciszy powierzamy Bogu nasze osobiste prośby.

Przeto nie pogardzaj Panie prośbą moją - przybądź mi na pomoc i wysłuchaj. Nie wzgardziłeś prośbą łotra na krzyżu - nie gardź i moją. Nie wzgardziłeś prośbą i żalem Marii Magdaleny - nie gardź i moją. Nie wzgardziłeś prośbą Niewiasty Kananejskiej - nie gardź i moją prośbą. Prośbę tę przedstawiam Ci pokornie z żywą wiarą i ufnością. W Tobie Panie pokładam całą moją nadzieję i od Twego miłosierdzia nieskończonego spodziewam się, że będę wysłuchany. W Twoje ręce oddaję wszystkie moje troski, a zwłaszcza troskę o moje wieczne zbawienie.

Następuje czytanie próśb i podziękowań wiernych.

Modlitwa dziękczynna

WIERNI: Tobie, o Boskie Serce należy się od nas hymn dziękczynienia. Bolało Cię, kiedy ludzie obdarzeni przez Ciebie zbawieniem, wolnością z kajdan grzechu, łaską przebaczenia, odchodzili od Ciebie obojętnie, bez słów podzięki, bez objawów zrozumienia. Odczuwasz ten brak kultury serca u dzisiejszego człowieka, który przyzwyczaił się tylko brać, a zatracił poczucie wdzięczności. Przeto przyjm od nas skromne wyrazy podzięki:

Kapłan czyta wezwania modlitwy dziękczynnej.

WIERNI: Dziękujemy Ci Jezu.

Stajemy przed Tobą o Boskie Serce i ofiarujemy Ci nasze Serca, składamy je na ołtarzu Twojej miłości. Amen

Modlitwa błagalna

WIERNI: Mimo, że nędzni jesteśmy - mimo, że oddaliliśmy się od Ciebie; mimo, że całe życie nasze jest nieprawościami wyłożone, idziemy do Ciebie z prośbami. Jesteśmy jak Syn Marnotrawny, jak łotr na krzyżu. Tli się w nas iskierka ufności w Twoje miłosierdzie. Z tą ufnością śpieszymy do Ciebie o Najświętsze Serce Jezusa, aby błagać Cię o wsparcie i pomoc. Na usta ciśnie się nam wiele próśb doczesnych i wiecznych, materialnych i duchowych; więc zechciej je wysłuchać:

Kapłan czyta wezwania modlitwy dziękczynnej.

WIERNI: Prosimy Cię Serce Jezusa

KAPŁAN: Jezu cichy i pokornego serca

WIERNI: Uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen.

Modlitwa po Mszy Świętej

KAPŁAN: Panie Jezu, ty Jesteś Bogiem i najwyższym Panem naszym. Czujemy, że Serce Twoje jest sercem najlepszej matki i ojca, sercem najwierniejszego przyjaciela, które nas kocha jak nikt nigdy nikogo. Dlatego tulimy się do Ciebie z wielką ufnością. Przybyliśmy tutaj, bo tu nas przywiodła Twoja dobroć, miłość i nadzieja. Zostawialiśmy na chwilę nasze domy, rodziny i zajęcia, by u Twego Serca wynurzyć swój ból z doznanych krzywd i przykrości, by wypowiedzieć swe zamartwianie i u Ciebie znaleźć pocieszenie naszych skołatanych i zmęczonych ciężarem życia serc. Bo nikt nie zna lepiej naszych bólów niż Ty i nikt nam lepiej nie pomoże niż Twoje Najświętsze Serce. Dlatego ufni jesteśmy, że nasze prośby łaskawie przyjmiesz, biedom zaradzisz, z chorób i cierpień uzdrowisz, z nieszczęść podźwigniesz, upadłych na duchu podniesiesz, ciężaru ulżysz, pokrzepisz, wzmocnisz, i do dalszej walki życiowej zaprawisz, bo z Tobą jarzmo jest słodkie, a brzemię życia lekkie. Wobec Ciebie Jezu biedni jesteśmy i nic Ci dać nie możemy. Przyjmij więc od nas choćby te wdzięczne Ci serca i te liczne dobrowolne zobowiązania, które ofiarujemy za oziębłość i o nawrócenie nie znających Cię nieprzyjaciół, abyś i ich pociągnął do miłosiernego Serca Swego, aby i oni mogli skosztować Jego słodyczy. Za chwilę opuścimy Twoją świątynię, ale z tym przekonaniem, że wszędzie i zawsze będziesz nam towarzyszył - w pracy i w spoczynku, w domu i na ulicy, w rodzinach naszych. Za tydzień znowu tu przyjdziemy do Ciebie, aby ogarnąć nasze zbłąkane dusze ciepłem Twego Najświętszego Serca, aby pod Jego natchnieniem, krocząc drogą przykazań, posiąść po śmierci Królestwo Niebieskie.

WIERNI: Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, krwawa Ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

PROWADZĄCY:Jezu cichy i pokornego Serca.
WIERNI:Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy proszą o Twoje miłosierdzie i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

WIERNI:Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. M. Alacoque

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa - zbawiaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy - doskonal mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela - wyzwalaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego - przebaczaj mi.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca - kieruj mną.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza - nauczaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza - ochraniaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezusa - pociągaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu - płać za mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata - pozostań ze mną.

Pozdrawiam Cię, Serce kochające - działaj we mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne - odpowiadaj za mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne - odpocznij we mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe - podtrzymuj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne - płać za mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju - uspokajaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho strapionych - pocieszaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce kochające nad wszystko, gorejące ognisko miłości - pochłaniaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości - oświecaj mnie.

Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości - umacniaj mnie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Klaudiuszu de la Colombière, kierowniku duchowym św. Małgorzaty Marii Alacoque kliknij tutaj.

Modlitwa Klaudiusza de la Colombière Jezus, prawdziwy Przyjaciel

O Jezu!
Ty jesteś moim prawdziwym Przyjacielem,
moim jedynym Przyjacielem.
Ty uczestniczysz we wszystkich moich niepowodzeniach -
Bierzesz je na siebie,
Ty wiesz jak obrócić je w błogosławieństwa.
Słuchasz mnie z największą dobrocią,
kiedy powierzam Tobie wszystkie moje kłopoty
i zawsze masz coś na uleczenie moich ran.

Odnajduję Cię o każdej porze dnia czy nocy,
gdyż znajduję Cię we wszystkim co tylko może się zdarzyć.
Ty nigdy mnie nie opuszczasz.
Gdybym zmienił miejsce mojego zamieszkania,
znajdę Cię dokądkolwiek się udam.

Nigdy nie nużysz się słuchaniem mnie.
Nigdy nie męczy Cię świadczenie mi dobra.
Jestem pewny Twojej dla mnie miłości -
gdybym tylko Cię kochał.
Moje ziemskie dobra nie mają dla Ciebie żadnej wartości,
a użyczając mi Swoich nigdy nie stajesz się uboższy.

Jakkolwiek nędzny mógłbym być,
nikt znakomitszy, bardziej inteligentny, a nawet świętszy,
nie może stanąć między Tobą a mną
i pozbawić mnie Twojej przyjaźni.
Nawet śmierć, która oddziela nas od wszystkich innych przyjaciół,
na zawsze połączy mnie z Tobą.

Wszystkie upokorzenia towarzyszące podeszłemu wiekowi
albo utrata honoru,
nigdy nie oddzielą Cię ode mnie;
Przeciwnie, nigdy nie cieszyłbym się Tobą pełniej,
a Ty nigdy nie byłbyś bliżej mnie, jak wtedy,
gdy wszystko wydawałoby się sprzysięgać przeciw mnie
i odbierać mi odwagę.

Ty znosisz wszystkie moje błędy z niewyczerpaną cierpliwością.
Nawet mój brak wierności i moja niewdzięczność
nie ranią Cię w takim stopniu,
żebyś nie chciał przyjąć mnie z powrotem,
gdy wracam do Ciebie.

O Jezu, podaruj mi tę łaskę, żebym mógł umrzeć uwielbiając Cię,
żebym mógł umrzeć kochając Cię
i żebym mógł umrzeć dla Twojej miłości.
Amen.

Akt Poświęcenia Parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

PROWADZĄCY: Najświętsze Serce Jezusa. Oto parafia nasza zebrana dzisiaj przed Tobą mieszkającym w Najświętszym Sakramencie, pragnie uroczyście poświęcić się Tobie i obrać Cię swoim Królem i Panem. Spojrzyj, Zbawicielu najdroższy, miłościwym okiem na parafię naszą. W tej bowiem chwili, wszystkie rodziny w niej żyjące i każdy z nas z osobna oddajemy się uroczyście i poświęcamy Twojemu Boskiemu Sercu. Odtąd jesteśmy Twoją własnością i do Ciebie należeć chcemy. Przyrzekamy Ci, Zbawicielu najdroższy, zachować święte Twoje przykazania w życiu prywatnym i zbiorowym. Chcemy w całe postępowanie nasze wprowadzić ducha Twej miłości. Pragniemy gorąco, aby cała parafia nasza stała się naprawdę umiłowanym dziedzictwem Twojego Serca. A Ty, Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam i błogosław tej parafii i wszystkim kapłanom w niej pracującym, byśmy powierzone sobie dusze karmili zdrową nauką Ewangelii i łaską Bożą Sakramentów świętych. Spraw, byśmy z powierzonych sobie dusz żadnej nie zgubili, ale wszystkie przywiedli do Najświętszego Serca Twego. Pocieszaj, Jezu Dobry chorych, cierpiących i strapionych. Ocieraj łzy sierotom i wdowom i broń je przed nędzą i krzywdą. Przybywaj dnia każdego z łaską swoja do naszych rodzin. Przybywaj, gdy cierpieć będziemy, czy też radować się będziemy. Przybywaj do nas stale, bądź z nami zawsze i racz nam błogosławić.

WIERNI: Zapisz o Jezu całą naszą parafię w Sercu Twoim. A my obiecujemy szczerze pracować nad tym, aby od całej parafii naszej płynął w niebo jeden głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, które stało się nam zbawieniem. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

PROWADZĄCY: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

WIERNI: Twoje jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

PROWADZĄCY: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Pani, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

WIERNI: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

PROWADZĄCY: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

WIERNI: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Akt Osobistego Poświęcenia Się Sercu Pana Jezusa

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

Akt Osobistego Poświęcenia Się Sercu Pana Jezusa

Mój Jezu, Twemu Sercu oddaję i poświęcam na zawsze siebie i wszystkie moje sprawy. Pragnę Cię kochać całym sercem i czynić wszystko z miłości ku Tobie. Mam niezłomną wolę należeć całkowicie do Ciebie i wyrzec się stanowczo tego, co by się Tobie mogło nie podobać.

O serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, teraz i na wieki. Amen.

Akt Osobistego Poświęcenia Się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

(ułożony przez św. Małgorzatę Marię Alacoque)

Ja.... oddaję się i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcę odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, z Opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci.

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może się nie podobać albo sprzeciwić. Niech Boska Twa Miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mogła zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższą chwałą było żyć i umierać jak Twój wierny sługa. Amen.

Akt Oddania Się Sercu Jezusa

Jezu dobry, który będąc Bogiem miłości nazwałeś siebie Przyjacielem naszym, błagam Cię pokornie, byś mnie przyjął pod swoją opiekę i przy swoim Sercu zachował na wieki. Weź w swoje posiadanie wszystkie myśli moje i uczucia serca mego, wszystkie władze mojej duszy, wszystkie zmysły i siły ciała mego i co tylko we mnie jest i czego tylko dokonać zdołam z pomocą Twej łaski - bym po wszystkie dni żył wedle Twego upodobania. Nie zrażaj się, Jezu dobry, moim sercem, które łatwo się poddaje pokusie i oziębłości, ale mocą swej łaski pociągnij je do swego serca i wedle jego upodobań doskonale chciej je ukształtować. Wyzuj mnie ze starego człowieka, a przemień w nowe stworzenie, żyjące twoim życiem i Twoją miłością teraz i na wieki. Amen.

Akt Oddania Się Sercu Jezusa

Boskie Serce Jezusa, któreś mnie umiłowało miłością, nad którą większej być nie może i pragniesz mojej miłości - oddaję Ci i poświęcam moje serce na własność. Przyjmij je łaskawie i racz do siebie upodobnić w świętości. Przez Ciebie, Serce Najświętsze, przyszło nam zbawienie i z Ciebie jako ze źródła spływają na nas strumienie łaski. Dlatego Tobie się ze wszystkim, we wszystkim i na wszystko oddaję, bo wierzę niezachwianie w miłość Twoją i w Twoje miłosierdzie. Naucz mnie brzydzić się wszystkim, co się nie podoba, a pragnąć usilnie tego, co Tobie radość i chwałę przynosi. Spraw to, Serce pełne dobroci i hojności, bym zawsze wierzył miłości Twojej, bym Tobie ufał niezachwianie, żarliwie Cię uwielbiał, a nade wszystko Ciebie miłował ze wszystkich sił, a miłując Cię, bym doskonale naśladował cnoty Twoje i przez nie zasłużył sobie na życie wieczne przy Tobie. Amen.

Akt Osobistego Oddania Się Dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu, i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego Serca, którym ogarniasz cały świat. Amen!

Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.

Akt Zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Wskazane jest odmawianie tego aktu, na przemian z wiernymi, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz w pierwsze piątki miesiąca.

PROWADZĄCY: O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy*, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo zdeptawszy obietnice Chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa.

WIERNI: Za te wszystkie opłakania godne występki, chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić.

PROWADZĄCY: A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej miłości przez Jego zaniedbywanie i przez okropne świętokradztwa, wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.

WIERNI: Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!

PROWADZĄCY: A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości.

WIERNI: Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag - i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

PROWADZĄCY: Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz. Bóg, na wieki wieków.

WIERNI: Amen.

* Poza kościołem lub kaplicą zamiast rzucając się do stóp Twoich ołtarzy mówi się: padając przed Twoim obliczem.

Akt Błagający Serce Jezusa

O Serce Zbawiciela i Boga naszego, Serce najchwalebniejsze! Oto ja upadam przed Boską przytomnością Twoją z jak najgłębszą pokorą, żalem żywo serce me przenikającym, miłością jak najgorętszą, ile mi jest podobna, przychodzę błagać Majestat Twój za wszystkich niewiernych, którzy Cię nie chcą uznać za Boga w Najśw. Eucharystyi, za wszystkich złych katolików, którzy Cię niegodnie przyjmują ze zwyczaju, bez żadnego przygotowania. Ale że chcesz, Boże mój, abyśmy Tobie osobliwszym sposobem zadość czynili za siebie samych, błagamy Cię tedy, o najświętsze Serce Jezusa, za oziębłe i niedbałe przystępowanie do Sakramentów św., za nieuszanowanie Ciebie w świątyniach Twoich, zwłaszcza przez śmiechy nieprzyzwoite i niepotrzebne rozmowy. Błagam Majestat Twój za wszystkie moje bez liczby niewdzięczności, za które serdecznie żałuję, i proszę odpuszczenia. Miłosierdzia, o Boże, miłosierdzia żebrzę, dla mnie i dla nawrócenia obłąkanych, niewiernych, złych katolików i fałszywie pobożnych. Ulituj się nad żalem i łzami naszemi. Pamiętaj, o litościwy Boże, że nie możesz nas według Twojej sprawiedliwości karać bez utraty ceny nieoszacowanej Najśw. Krwi Twojej. Słusznie zasługujemy na wielką karę sprawiedliwości Twojej, Panie i Boże nasz; ale i to wiemy, że masz upodobanie czynić miłosierdzie. Uczyń nas godnymi zasłużyć na nie, odmień serca nasze, abyśmy żyli jedynie dla Ciebie i w Tobie. Przyjmij, Trójco Przenajświętsza, ten akt błagający, w zjednoczeniu najświętszych zasług Zbawiciela naszego i Matki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych, a zmiłuj się nad wszystkimi tak żywymi, jako i umarłymi. Amen.

Pozdrowienie Najświętszego Serca Jezusowego

Bądź pozdrowione Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa! Pełne jesteś łaski i wszechmocy Ojca, mądrości słowa, miłości Ducha Świętego. Pan z Tobą w jedności osoby. Tyś nad wszystkie serca błogosławione, Tyś z miłości ku nam zranione i życia pozbawione. Bądź przez nas nad wszystko ukochane. Zmiłuj się nad nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Prośba Do Najświętszego Serca Jezusa O Łaski Dla Wszystkich

Najświętsze Serce Jezusa, rozlej obficie błogosławieństwo swoje na kościół powszechny i na cały świat. Daj wytrwanie sprawiedliwym, nawróć grzeszników, oświeć niewierzących. Przybądź z pomocą umierającym, wyzwól dusze czyśćcowe. Pobłogosław nasze rodziny i na wszystkie serca rozciągnij słodkie panowanie Twojej miłości. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Najświętsze Serce Jezusa, błogosław wszystkim dzieciom!

Modlitwa Do Serca Pana Jezusa

Boskie Serce Jezusa, Ty jesteś moim schronieniem, pewną nadzieją, lekarstwem na moje słabości, pokrzepieniem w chwilach trudnych. W Tobie znajduję ukojenie w cierpieniu, z Ciebie czerpię siły. Serce Twoje, Jezu ukochany, doświadczało ludzkiej niedoli, a jednocześnie tryskało bezmiarem miłości. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu Swoim. Niech moje serce zapłonie boską miłością, tak by choć trochę było podobne do swojego pierwowzoru.

Ofiarowanie Siebie Przed Obrazem Serca Jezusa

O Jezu godny miłości, oto ja dla okazania Tobie wdzięczności i dla wynagrodzenia za moje niewierności oddaję Tobie serce moje i całkowicie Tobie siebie poświęcam, zarazem postanawiam z pomocą Twej łaski więcej już nie grzeszyć. Amen.

Modlitwy zebrane w części strony zatytułowanej Z babcinego modlitewnika zostały odnalezione w książeczkach do nabożeństwa wydanych w końcu XIX lub na początku XX wieku. Prezentujemy je przede wszystkim jako ciekawostkę, ale być może warto wrócić do tych modlitw sławiących Serce Jezusa, a odmawianych przez naszych przodków?

Akty strzeliste zamieszczone poniżej pochodzą z książeczki Modlitwy duszy chrześcijańskiej w każdej potrzebie wydanej w Warszawie w 1897 roku.

Pisownia oraz formy gramatyczne nie zostały uwspółcześnione.


Akty Strzeliste

Akt Odmawiany W Czerwcu

Wezwanie: Cześć Sercu Jezusa,
Odpowiedź: Przez miłość Maryi Panny

Akt Odmawiany W Piątki

Wezwanie: Serce Jezusa konające,
Odpowiedź: Zmiłuj się nad konającymi.

Akty Strzeliste, Do Których Są Odpusty Przywiązane

Niech będzie wszędzie miłowane najświętsze Serce Jezusowe
(100 dni odpustu, Pius IX 23. IX. 1860)

Chwała i uwielbienia, miłość i dziękczynienie bądź w każdym momencie Tobie,
o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na wszystkich ołtarzach całej ziemi,
aż do końca świata. Amen.
(100 dni odpustu, Pius IX 23. II. 1868)

Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw, niech Cię kocham coraz więcej
(100 dni odpustu, Pius IX, 26. II. 1876)

O litości Boża w Sercu Jezusa wcielona,
broń świata całego i rozlej na nas łaskę swoją świętą
(100 dni odpustu, Pius IX 23. II. 1868)

Inne

Wezwanie: Słodkie Serce Jezusa,
Odpowiedź: Zmiłuj się nad nami.

Wezwanie: Matko Serca Jezusowego,
Odpowiedź: Módl się za nami.

Wezwanie: Św. Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego,
Odpowiedź: Opiekuj się nami.

Wezwanie: Św. Ojcze Franciszku, kochanku Serca Jezusowego,
Odpowiedź: Wstawiaj się za nami.

Modlitwy zebrane w części strony zatytułowanej Z babcinego modlitewnika zostały odnalezione w książeczkach do nabożeństwa wydanych w końcu XIX lub na początku XX wieku. Prezentujemy je przede wszystkim jako ciekawostkę, ale być może warto wrócić do tych modlitw sławiących Serce Jezusa, a odmawianych przez naszych przodków?

Akty strzeliste zamieszczone poniżej pochodzą z książeczki Modlitwy duszy chrześcijańskiej w każdej potrzebie wydanej w Warszawie w 1897 roku.

Pisownia oraz formy gramatyczne nie zostały uwspółcześnione.


Litanja Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, złączone najistotniej ze słowem Bożem, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, świątnico Bóstwa, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, Trójcy Najświętszej przybytku, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w którem są wszystkie skarby mądrości, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, oceanie dobroci, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, tronie miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, skarbie niewyczerpany, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, źródło łask boskich, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie grzeszników, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, wzorze cnót wszystkich, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, godne nieskończonej miłości, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, źródło żywej wody, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przedmiocie upodobania Ojca niebieskiego, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, błagalna ofiaro za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przepełnione goryczą dla grzechów naszych, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, smutku pogrążone w ogrodzie Oliwnym, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, urąganiem nakarmione, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, na krzyżu ze krwi wycieńczone, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, znieważone przez ludzi w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, umocnienie słabych, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, pociecho strapionych, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, wytrwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, zbawienie tych, którzy w Tobie ufają, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, nadziejo umierających, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, wesele błogosławionych, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, jedyna pomocy w utrapieniach naszych, zmiłuj się nad nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

PROWADZĄCY: Jezu cichy i serca pokornego,
WIERNI: Uczyń serce nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Boże wszechmogący! Wejrzyj na Serce najdroższego Syna Twego, przypatrz się zadośćuczynieniom, jakie Ci ofiaruje w imieniu grzeszników, i daj się przebłagać Boskim hołdom Jego; przebacz nam grzechy nasze i zmiłuj się nad nami w Imię Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem żyje i króluje wraz z Tobą, w jedności Ducha Świętego.

PROWADZĄCY: Najsłodsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami,
WIERNI: Abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca.

MODLITWA:
Panie Jezu Chryste, źródło nieprzebranego miłosierdzia! Prosimy Cię pokornie przez najdobroltiwsze Serce Twoje, racz zapalić serca nasze ku zamiłowaniu Ciebie, do naśladowania cnót Twoich i wszelkich dobrych uczynków; wyrzuć z serc naszych złe rządzę, uśmierz i zagaś miłość nie porządną nas samych, abyśmy wolni od przywiązania do rzeczy ziemskich, Ciebie Odkupiciela naszego chwalili i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną i uwielbienie oddawali, teraz i przez nieskończone wieki wieków. Amen.

Modlitwy zebrane w części strony zatytułowanej Z babcinego modlitewnika zostały odnalezione w książeczkach do nabożeństwa wydanych w końcu XIX lub na początku XX wieku. Prezentujemy je przede wszystkim jako ciekawostkę, ale być może warto wrócić do tych modlitw sławiących Serce Jezusa, a odmawianych przez naszych przodków?

Akty strzeliste zamieszczone poniżej pochodzą z książeczki Modlitwy duszy chrześcijańskiej w każdej potrzebie wydanej w Warszawie w 1897 roku.

Pisownia oraz formy gramatyczne nie zostały uwspółcześnione.


Złota Koronka Najsłodszego Serca Pana Jezusa

Koronka zwana Złotą, odznacza się wielkimi zaletami, za każde jej pobożne odmówienie nadane są liczne odpusta. W modlitwach tych zawarte są akty cnót najprzedniejszych. Odmawia się na zwyczajnej koronce w ten sposób:

Na samym początku:

Ojcze przedwieczny! Ofiaruję Ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa, na zadość uczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła świętego.

Na wielkich ziarnkach zamiast Ojcze nasz:

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje podług Serca Twego. (300 dni odpustu, Pius IX, 25. I. 1868)

Na małych ziarnkach zamiast Zdrowaś Marya:

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością! (10 razy). (300 dni odpustu, Pius IX, 13. V. 1875)

Przy końca każdego dziesiątka zamiast Chwała Ojcu:

Niech będzie zawsze i wszędzie znane, chwalone, błogosławione, czczone, kochane i wielbione Serce Jezusowe i Przeczyste Serce Maryi. Amen. (60 dni odpustu, Pius VII, 1816)

Na zakończenie:

Serce najświętsze Jezusa, miej litość nademną!

Serce niepokalane Maryi, módl się za nami!

Bądź kochanem zawsze i wszędzie najsłodsze Serce Jezusowe.

Wezwanie: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami,

Odpowiedź: Abyśmy się stali godnymi Ciebie kochać z całego serca.

Modlitwy zebrane w części strony zatytułowanej Z babcinego modlitewnika zostały odnalezione w książeczkach do nabożeństwa wydanych w końcu XIX lub na początku XX wieku. Prezentujemy je przede wszystkim jako ciekawostkę, ale być może warto wrócić do tych modlitw sławiących Serce Jezusa, a odmawianych przez naszych przodków?

Akty strzeliste zamieszczone poniżej pochodzą z książeczki Modlitwy duszy chrześcijańskiej w każdej potrzebie wydanej w Warszawie w 1897 roku.

Pisownia oraz formy gramatyczne nie zostały uwspółcześnione.


Nawiedzenia Najświętszego Serca Jezusowego Na Każdy Dzień Tygodnia

W Niedzielę

Wnijdziesz do tego Boskiego Serca jak do ogniska miłości, dla oczyszczenia się w Niem z wszelkich plam i zmaz, zaciągnionych w ciągu tygodnia, i dla zniszczenia w sobie życia grzesznego, abyś był sposobny odnowić się w życiu łaski i czystej miłości, która Cię zupełnie do Niego podobnym uczyni. Poświęć ten dzień Trójcy przenajświętszej na uczczenie której, wszystkie modły i sprawy swoje ofiarować będziesz.

O Jezu, prawdziwy czcicielu Boga, całem sercem mojem łączę się do hołdu, czci i miłości, jakie składasz nieustannie Ojcu Niebieskiemu, w głębi serca Twego, tym przybytku Trójcy najświętszej; a potęgę wiary i miłości, chciałbym zgromadzić w niegodnem sercu mojem, wszystkie uczucia pokłonu, uwielbienia, jakie Duch Święty dla uczczenia Cię, rozlewa w Sercu Maryi i w sercach wiernych sług Twoich. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

W Poniedziałek

Zostawać będziesz w tem SercuNajświętszem, jako więzień, który żałując i bolejąc za występki, jakiemi rozgniewał swego Sędziego, pragnie Go ubłagać przez zamknięcie się w owem więzieniu miłości, aby tam gorzał bez ochłody, będąc związanym i skrępowanym tak mocno, aby nie mieć innej wolności, tylko do kochania Go, innego światła i widoku, prócz czystej miłości tego Boskiego Serca, które Je więzi w przenajświętszym Sakramencie. Przez zasługi tego więzienia prosić Go będziesz o wyswobodzenie dusz w czyścu cierpiących, spełniając dziś wszystkie sprawy twoje w duchu pokuty.

O Sędzio! Pełen łaskawości i miłosierdzia, przez ów sąd niesprawiedliwy i okrutny wyrok na Ciebie wydany, odwróć odemnie słuszne karanie, na które grzechy moje zasłużyły. O Panie, zbaw z dobroci Swojej tego, któregobyś ze sprawiedliwości Twojej mógł potępić, abym wysławiał miłosierdzie Boskiego Serca Twojego na wieki. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

W Wtorek

Wnijdź do tego najświętszego Serca, jako uczeń do szkoły czystej miłości wyrzekając się wszelkich światowych maksym, próżności i miłości własnej, abyś odtąd stał się biegłym w umiejętności Świętych, przysłuchując się ochotnie głosowi Boskiego Mistrza, wołającego: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie kochać pragniecie, a Ja umieszczę was w źródle miłości czystej, gdzie się staniecie cichymi i pokornego serca, znajdując jednocześnie w tej miłości pokój i wytchnienie. Wykonywaj dziś wszystkie swe sprawy w duchu zaparcia się siebie.

O najdoskonalszy Mistrzu! Otwórz ucho serca mego, aby się stało powolnem natchnieniem łaski Twojej. Udziel mi cnót przedziwnych wadom moim. Spraw, niech lepiej odtąd korzystam z Boskich nauk Twoich, żeby w chwili mej śmierci, Ojciec Niebieski widząc mnie podobnym Tobie, uczynił uczestnikiem Twej chwały i szczęścia bez końca. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

W Środę

Wnijdziesz do tego najpełniejszego miłości Serca, jako do bezpiecznego okrętu, którego czysta miłość będzie sternikiem i szczęśliwie cię przeprowadzi przez burzliwe morze tego świata, zachowa od nawałności i szkopułów, jakiemi są zasadzki i pokusy, szatańskie namiętności, miłość własna i próżność; przywiązanie się zbyteczne do własnej woli i rozsądku. Ten Boski przewodnik ustrzeże cię od wszystkich niebezpieczeństw, wytraci nieprzyjaciół, abyś płynąc spokojnie, zawinął bez zamieszania i trwogi do portu zbawienia. Wykonywaj dziś wszystkie sprawy swoje w duchu spuszczenia się na Opatrzność najsłodszego Serca Pana Jezusa.

O Jezu! Tyś jest mojem wszystkiem, mojem życiem i miłością moją! Ratuj mnie i nie dopuść, abym zatonął w potopie nieprawości moich! Zatop je w oceanie miłosierdzia Twego; oczyść ciało, serce i duszę moją; poświęć myśli, słowa i uczynki moje, abym już nigdy nie obrażał Ciebie. Połóż się jako pieczęć na sercu mojem, aby w Tobie jako w jedynym Skarbie swoim, zatopione było. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

W Czwartek

Wnijdziesz do Boskiego Serca, jako przyjaciel zaproszony od swego jedynego i najczulszego przyjaciela, który cię chce uraczyć i upoić winem swej czystej miłości, co sama jedynie osłodzić może gorycze twoje, i obudzić w tobie niesmak do wszelkich fałszywych uciech tej ziemi, tak, ażebyś na potem nie znajdował innej rozkoszy, prócz przestawania z tym najmilszym przyjacielem. Słuchaj z jaką się On miłością do ciebie odzywa: Wszystko moje twojem jest: moje zasługi, moje rany, moja krew i moje boleści. Miłość bowiem, wspólnemi czyni wszystkie nasze bogactwa; dopuść wziąć w posiadanie całe serce twoje, którego zimnotę ogrzeję i nieczułość ożywię, abyś w przyszłości nie tak niedbale i nie z taką oziębłością mi służył. Padnij u stóp swego Boskiego przyjaciela, i proś Go o odpuszczenie, wszystkie zaś sprawy dzisiejsze, usiłuj wykonywać w duchu czystej miłości.

O najwierniejszy Przyjacielu! Ten którego miłujesz choruje, przyjdź, a uzdrów mnie! Ulituj się nad nędzą duszy mojej, łaskami Twemi ją ubogać, i w ranach Twoich do żywota wiecznego przechowaj. O Jezu, niech cierpię, ale niech nie grzeszę, żebyś ciągle w sercu mojem przebywał, i ani na jedną chwilę nie oddalał się odemnie. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

W Piątek

Wnijdziesz jako dziecię ukochane do najświętszego Serca twego Zbawiciela. On bowiem w niesłychanych boleściach zrodził cię na krzyżu, gdzie był od stóp po głowy krwią oblany i ranami okryty, dla zleczenia ran, jakieś ty zadał twej duszy przez twoje nieposłuszeństwa, próżność i niewdzięczność ku najlepszemu Ojcu Niebieskiemu. Niczego on tyle nie pragnie, jak żeby cię umieścił w Królestwie swojem, przytulił cię do łona jako dziecię ukochane, spuszczające się zupełnie na Jego najświętszą opatrzność, która ma o niem najtroskliwsze staranie. Ten Ojciec najtkliwszy nigdy cię nie opuści, i jako Wszechpotężny, zginąć ci nie da. Zaufaj Mu przeto i oddaj Mu serce twoje, którego przedewszystkiem i nad wszystko pragnie, chcąc uczynić twe życie podobne Swemu życiu ukrzyżowanemu, i być wzorem wszystkich czynności twoich, abyś wiernie w ślady Jego wstępując, samą już tylko miłości postępował drogą. Dziś wykonywaj wszystkie sprawy swoje w duchu doskonałego posłuszeństwa.

O Jezu! O mój najlepszy Ojcze, daj niech żyję, dla Ciebie, któryś umarł dla mnie, uczyń mnie godnym do spełnienia we wszystkiem Twej świętej woli. Napełnij serce moje Twoją miłością, a duszę prawdziwą pobożnością: rządź i kieruj mną najpewniejsze światło moje, abym nic nie myślał, nie mówił ani czynił, coby nie było na chwałę Twoją. Spraw, aby cała istota moja wielbiła bez przerwy Ciebie, żebyś był Bogiem serca mego i cząstką moją na wieki. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

W Sobotę

Wnijdziesz do tego Serca Najświętszego, jako ofiara stawająca przed swym Ofiarnikiem, aby ją poświęcił na ołtarzu Swej czystej miłości, mającej ją strawić Boskiemi płomieniami swemi, tak iżby z niej nic a nic nie pozostało, i aby mówić mogła z Apostołem: już nie ja żyję, ale Jezus żyje we mnie, w Nim i dla Niego jedynie czynię wszystko, i Jego też Serce wszystko we mnie sprawuje; Ono za mnie kocha, Ono wszelkie moje wynadgradza błędy.

Wszystkie dzisiejsze sprawy, staraj się wykonywać w duchu głębokiej pokory.

O Jezu! Jedyna nadziejo zbawienia mojego! Przebacz mi Sam grzechy moje, stań się Pośrednikiem u Niebieskiego Ojca Twojego, zeszlij mi Ducha Świętego, ze wszystkiemi Jego darami. Przyjm serce moje na wieczną miłość i chwały Twojej ofiarę: wyniszcz w niem wszystko, coby Ci się choć najmniej niepodobać mogło, i uzdolnij mnie do nieustannej adoracji najświętszego Serca Twego na ziemi i w niebie. Amen.

Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi bez zmazy, módl się za nami! (100 dni odpustu)

Modlitwy zebrane w części strony zatytułowanej Z babcinego modlitewnika zostały odnalezione w książeczkach do nabożeństwa wydanych w końcu XIX lub na początku XX wieku. Prezentujemy je przede wszystkim jako ciekawostkę, ale być może warto wrócić do tych modlitw sławiących Serce Jezusa, a odmawianych przez naszych przodków?

Akty strzeliste zamieszczone poniżej pochodzą z książeczki Modlitwy duszy chrześcijańskiej w każdej potrzebie wydanej w Warszawie w 1897 roku.

Pisownia oraz formy gramatyczne nie zostały uwspółcześnione.


Modlitwa Na Podobieństwo Modlitwy Św. Bernarda

(Źródło: Krótkie nabożeństwo do Pana Jezusa na miesiąc czerwiec, Warszawa, 1896 r.)

Wspomnij sobie, o Najsłodszy Jezu, że jeszcze nie słyszano abyś tego miał opuścić, ktoby się uciekał do Najśw. Serca Twego, ktoby wzywał ratunku i o miłosierdzie Je błagał. Napełniony i ożywiony tą ufnością, przychodzę do Ciebie i biegnę do Ciebie, a jęcząc pod ciężarem grzechów moich, padam na oblicze przed Tobą. 0 Serce przenajświętsze! Nie gardź memi pokornemi prośbami, ale przyjmij je łaskawie i wysłuchaj. Okaż, że jesteś Sercem najlepszego z Ojców i niechaj Ten, który dla zbawienia naszego raczył nam dać Ciebie, przyjmie także przez Ciebie prośby nasze. Amen.

Modlitwa Za Konających

Źródło: "Krótkie nabożeństwo do Pana Jezusa na miesiąc czerwiec", Warszawa, 1896 r.)

O najłaskawszy Jezu! Miłośniku dusz naszych, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleść Matki Twej Niepokalanej, obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz w konaniu zostają, i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi!

Modlitwa Poranna

(Źródło: "Krótkie nabożeństwo do Pana Jezusa na miesiąc czerwiec", Warszawa, 1896 r.)

O najświętsze Boskie Serce Zbawiciela mego Jezusa, z którego jako ze źródła wszelkie dobro i wszelka pociecha płynie! Oddaję Ci pokłon czci i chwały, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa, osobliwie tej nocy na mnie wylane. Pełen ufności w najłaskawsze Serce Twoje, przynoszę Ci w porannej ofierze nędzne i niegodne serce moję, pragnąc je zjednoczyć z Sercem Twojem, aby Cię nadewszystko kochała i we wszystkiem chwały Twej jedynie szukało. Przyjmuj tę ofiarę o najdobrotliwszy Jezu! Napełnij to serce łaską Twoją i zapal w niem ogień świętej miłości Twojej. W Twojem najsłodszem Sercu żyć i umrzeć pragnę. Twojej świętej woli i upodobaniu Serca Twojego we wszystkiem się poddaję. Wszystkie me myśli i żądze, słowa i uczynki Tobie na chwałę z miłości ku Tobie ofiaruję i jednoczę z zasługami Najświętszego Serca Twego, oto Cię pokornie proszę, abyś ogień miłości Twojej nigdy nieustający w sercu mojem i w sercach bliźnich moich zapalić raczył. Amen.

Modlitwa Wieczorna (Do Najsłodszego Serca Pana Jezusa)

(Źródło: "Najświętsze Serce Jezusa. Książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan-katolików płci obojga", Częstochowa, 1927 r.)

O Najświętsze Serce Jezusa, niech Ci będzie pokłon, cześć i dziękczynienie od wszego stworzenia za wszystkie Twe dobrodziejstwa na świat cały wylane, a osobliwie w tym dniu udzielone. Odpuść proszę, wedlę nieograniczonej dobroci Serca Twego, wszystkie moje przewinienia, za które żałuję serdecznie, jedynie z miłości ku Tobie, o dobroci nieskończona. Strzeż mię tej nocy od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała, osobliwie strzeż mię proszę przez Ranę Serca Twego, od wszelkiego grzechu, od wszelkiej złej woli, niech umrę raczej, niż żebym się miał kiedy przez grzech od Ciebie oddalić. W ręce Twoje o dobry Jezu polecam ducha mego. Przyjm, o Panie! ten mój spoczynek na chwałę i uwielbienie Twoje i spraw to łaskawie, aby ostatnia myśl moja przed zaśnieniem i pierwsza przy obudzeniu się było o Tobie.

Powrót na górę