Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

SAKRAMENTY

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzty w naszej parafii udzielane są w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. oraz w pozostałe niedziele po Mszy św. sprawowanej o godzinie 12:00.

Chrzest w Kancelarii zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka nie wcześniej niż trzy tygodnie i nie później niż w sobotę przed wybranym terminem chrztu.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu

• świadectwo urodzenia dziecka;
• świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
• dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania);
• zaświadczenie chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego;
• potwierdzenie uczestnictwa w katechezie szkolnej (jeśli jest w wieku szkolnym);
• potwierdzenie uczestnictwa w katechezie chrzcielnej rodziców i chrzestnych.

Chrzestni

Przyjmujący chrzest powinien mieć przynajmniej jednego chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto...

• jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
• ukończył 16 lat;
• jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i funkcją jaką ma pełnić;
• jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
• nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Konferencje chrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych (obowiązkowe) odbywają się w naszej parafii, w sali przy kancelarii, w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej oraz w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. sprawowanej o godz. 12:00.

Do chrztu potrzebne będą: gromnica i biała szata.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza św., rekolekcje, spowiedź, Komunia św., codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Jęli kandydat jest w wieku szkolnym to powinien uczestniczyć w katechezie szkolnej. Brak tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu odpowiedniego przygotowania się zwanego też z osiągnięciem należytej dojrzałości do przyjęcia tego sakramentu.

Sakramentu bierzmowania zostaje udzielony przez biskupa w terminie ustalonym przez proboszcza. Podczas liturgii sakramentu bierzmowania obowiązuje strój odświętny.

Dokumenty do bierzmowania

Kandydaci do bierzmowania przedstawiają zaświadczenie o przyjęciu chrztu świętego w terminie podanym przez księdza opiekuna kandydatów.

Świadek bierzmowania

    Świadkiem bierzmowania może być:

    • jedno z rodziców chrzestnych, co podkreśla związek między chrztem i bierzmowaniem;
    • praktykujący katolik, sam już bierzmowany, który ukończył 16 rok życia.

Bierzmowanie dorosłych

Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, mogą przygotować się do bierzmowania razem z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia tego sakramentu w naszej parafii. Jeśli przyjęcie bierzmowania z młodzieżą nie jest możliwe to wspomniany sakrament dla dorosłych udzielany jest w Archikatedrze Łódzkiej. Bierzmowanie w Archikatedrze odbywa się w każdy drugi piątek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18:00. W sprawie przygotowania się do przyjęcia tego sakramentu osoby dorosłe prosimy o kontakt z kancelarią parafialną najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym przyjęciem sakramentu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii gdzie ma odbyć się ślub (parafii narzeczonego lub narzeczonej) trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Dokumenty:
• metryka chrztu świętego (z adnotacją: „do ślubu kościelnego”) wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu;
• świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu);
• świadectwo z katechezy z ostatniej klasy;
• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
• potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej;
• dowód osobisty.

Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe, to dostarczają ważne zaświadczenie o braku przeszkód do takiego ślubu, z Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Podczas zgłoszeniu się narzeczonych do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego oraz zgłoszenie zapowiedzi. Po tym zgłoszeniu narzeczeni winni odbyć spowiedź świętą rozpoczynającą bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Następnie kandydaci wraz ze świadkami ślubu zgłaszają się do kancelarii dzień przed terminem ślubu w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Przed samym ślubem należy odbyć następną spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi powiedzieć iż jest to druga spowiedź przedślubna).

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).
Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

Zapowiedzi:

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, iż wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni. Z tego obowiązku, jedynie z ważnych powodów, może zwolnić ordynariusz miejsca.

Powrót na górę