Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Koronka na ulicach miast

W rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki już od 12 lat odbywa się publiczne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia. Ten wielki orędownik Bożego Miłosierdzia był spowiednikiem św. s. Faustyny Kowalskiej, której w objawieniu Pan Jezus podyktował wspomnianą koronkę.

Także nasza parafia bierze udział w tej akcji – 28 września na skwerze przy rondzie 18-go stycznia zgromadziła się grupa osób, które wraz z ks. Piotrem odmówiły w Godzinie Miłosierdzia tę piękną modlitwę. Modlono się w intencji wyproszenia Bożego Miłosierdzia dla siebie, swoich rodzin, całego Kościoła a szczególnie za kapłanów by wypełniali wolę Pana przekazaną za pośrednictwem św. Faustyny „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521).

Źródło: Koronka na ulicach miast świataPowrót na górę