Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Relikwie bł. Karoliny

Data 15 grudnia 2019 roku już na zawsze wpisze się w historię naszej parafii, a to za sprawą uroczystego wprowadzenia oraz instalacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny, polskiej dziewicy i męczennicy – patronki naszej grupy młodzieżowej.

Przygotowania do tak ważnego momentu rozpoczęły się już tydzień wcześniej, kiedy to delegacja młodzieży wraz ze swoim opiekunem – ks. Piotrem Kępniakiem, pojechała po odbiór wspomnianych relikwii do Sanktuarium w Zabawie, miejsca z którym bł. Karolina była związana do końca swojego życia. Dzięki uprzejmości posługujących tam księży oraz osób świeckich, młodzi pod opieką przewodnika zwiedzili świątynię, poznali jej historię, a także dotknęli relikwii swojej patronki, znajdujących się w ołtarzu głównym. Następnie nadszedł tak długo i gorąco wyczekiwany przez wszystkich moment przekazania relikwii. Co ważne, w drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili także dom rodzinny bł. Karoliny Kózkówny w Wał-Rudzie, który wywarł na wszystkich ogromne wrażenie.

W niedzielę 15 grudnia b.r., w uroczystej procesji, relikwie błogosławionej wniósł do kościoła ks. proboszcz Paweł Dziedziczak, który w skierowanym do obecnych słowie wyraził głęboką nadzieję, iż bł. Karolina będzie dla wszystkich Parafian (szczególnie dla dzieci i młodzieży) wzorem wszelkich najlepszych cnót i inspiracją do pięknego życia w przyjaźni z Panem Bogiem.

Błogosławiona Karolino – módl się za nami!

Paulina DębiecPowrót na górę