Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Sakrament bierzmowania

Czternastego czerwca br. z rąk biskupa Ireneusza Pękalskiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęła młodzież z naszej parafii.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK 1285): „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Obejmijmy naszych młodych modlitwą, aby ten sam Duch, który Uczniów Jezusa poprowadził by głosić Jego Słowo, umocnił ich wiarę, by mogli przekazywać ją innym.

Paulina Dębiec

Powrót na górę