Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie jest kolejnym krokiem, po chrzcie, na drodze życia młodego chrześcijanina. To sakrament ściśle powiązany z chrztem. Jak głosi Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1303: „Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej”. Polega to na tym, że zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do składania świadectwa.

Jak głosi Ojciec Święty Franciszek: „jeśli w chrzcie Duch Święty zanurza nas w Chrystusa, to w bierzmowaniu Chrystus napełnia nas swoim Duchem, konsekrując nas na swoich świadków, uczestników tego samego źródła życia i misji, zgodnie z planem Ojca Niebieskiego. Świadectwo złożone przez bierzmowanych ukazuje przyjęcie Ducha Świętego i uległość wobec Jego twórczego natchnienia. Jak można zobaczyć, że otrzymaliśmy Dar Ducha? Jeśli wypełniamy dzieła Ducha, jeśli wypowiadamy słowa jakich nauczył nas Duch Święty (por. 1 Kor 2,13). Świadectwo chrześcijańskie polega na czynieniu wyłącznie tego i tego wszystkiego, czego wymaga od nas Duch Chrystusa, udzielając nam sił, aby to wypełnić”.

Módlmy się za naszych młodych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania aby Chrystus prowadził ich przez życie.

Źródła:
Co ma wspólnego bierzmowanie z chrztem?
Co powiedział papież Franciszek o bierzmowaniu podczas dzisiejszej katechezy?Powrót na górę