Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust parafialny

Odpust w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to święto, które przypomina nam o miłości, którą płonie Serce Jezusowe do każdego z nas. Ta miłość doprowadziła do oddania za nas swego życia na krzyżu. Ta miłość poprzez wiele objawień na przestrzeni ponad 2000 lat chrześcijaństwa przypomina nam o ratunku jakim jest dla nas poddanie się działaniu Jego łaski.

Objawienia w XVII wieku św. Małgorzacie Marii Alacoque dały początek kultu Serca Jezusowego. „Zbawiciel kazał Sobie po śmierci włócznią bok otworzyć i Serce przebić, aby ludzie poznali, że to Serce, z którego wówczas wyszła krew i woda, umiłowało ich aż do końca, że z niego wypłynęła ofiara krzyża, z niego Kościół Święty z siedmiu zdrojami łaski, z niego - zbawienie i odrodzenie wszystkich.” (więcej – https://www.nsj.rodzina.net/kult_nsj/nsj_historia.htm).

Dzienniczek św. Faustyny również odnosi się do Serca i miłości z Niego wypływającej (Dz. 298).
„W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz...
- Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.
- Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga”.

Uroczystej sumie odpustowej już tradycyjnie przewodniczył pochodzący z naszej Parafii ks. biskup Ireneusz Pękalski. W wygłoszonej homilii nawiązał on do tekstów Liturgii Godzin w/w dnia, jak i do słów Wielkiego Papieża - Polaka Jana Pawła II (którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku) wygłoszonych podczas pielgrzymki, a mówiąc szczegółowo - podczas Nabożeństwa Czerwcowego w Elblągu 6 czerwca 1999 roku. Serce Jezusowe to źródło życia i świętości, wielka miłość Boga do każdego człowieka, to także źródło naszego odkupienia. Istotnym jest, jak na ową - wielką i bezgraniczną miłość Boga odpowiadamy...Czy zachowujemy wszelkie przykazania, czy nasze codzienne uczynki/wybory nie mijają się z deklarowanymi słowami modlitw, czy w razie jakiekolwiek: słabości, zwątpienia, upadku szukamy ratunku w konfesjonale - w sakramencie Spowiedzi Świętej będącym swoistym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia? W dalszym rozważaniu ks. biskup przypomniał obecnym niezwykłą postać - ks. kanonika Kazimierza Gadzinowskiego, byłego proboszcza naszej parafii, który zmarł 19 czerwca 1970 roku - czyli dokładnie 50 lat temu...To właśnie w/w duchowny wprowadził wspomnianą wcześniej nieustającą Nowennę do Najświętszego Serca Jezusowego, co ważne, zachęcał także całe rodziny do oddania się pod opiekę Bożemu Sercu...

Sumę odpustową zakończyła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, niesionym przez Jego Eminencję.

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu!Powrót na górę