Linki   Kontakt 

 
STRONA GŁÓWNA
 
  
 
Wydarzenia
Ogłoszenia parafialne
Intencje mszalne
Zapowiedzi przedślubne
 

16.11.2006 r. - Odpust ku czci Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia

      Już po raz drugi obchodziliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową przypadającą w liturgiczne wspomnienie Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Odpust ten został ustanowiony Dekretem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka w dniu 9 listopada 2005 roku. W tym roku uroczystej sumie odpustowej przewodniczył nasz parafianin - ks. bp Ireneusz Pękalski. Szczególnego wymiaru temu wydarzaniu dodaje fakt, że od dzieciństwa wzrastał on pod czułym, matczynym wzrokiem Tej, co w Ostrej świeci Bramie. Jak sam wspomniał, jest przekonany, że ta matczyna troska nie pozostała bez wpływu na fakt, że dziś może przewodniczyć uroczystościom ku Jej czci jako biskup.

     Sumę odpustową poprzedziło nabożeństwo różańcowe, odprawiane, jak przed laty, przed wizerunkiem Ostrobramskiej Matki. Przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej zaśpiewano po raz pierwszy w naszym kościele pieśń: „Zwyciężyłaś – zwyciężaj”, która ma szansę stać się hymnem nowo zawiązującego się Dziecięcego Koła Różańcowego. Dzieci z tego Koła włączyły się aktywnie w prowadzenie różańca.

      Homilię ks. bp rozpoczął od przypomnienia postawy zbuntowanego ducha – szatana, który sprzeniewierzył się Bogu mówiąc „nie będę służył”. Postawa ta stała się przyczyną tragedii wszystkich duchów, które ją przyjęły, a także ludzi którzy ulegli podszeptom zbuntowanych duchów. Temu zachowaniu ks. Biskup przeciwstawił postawę Tej, którą nazywamy Pokorną Służebnicą – Maryi. Ona to przez służebną wobec Boga postawę umożliwiła rozpoczęcie realizacji Bożego planu zbawienia człowieka, stając się tym samym Matką Miłosierdzia.

     "Wyobraźnia miłosierdzia", o której przypomniał nam podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II na krakowskich Błoniach była bliska Maryi już od początki misji, którą przyjęła. Tę wyobraźnię widzimy w życiu Maryi w czasie nawiedzenia św. Elżbiety, w Kanie Galilejskiej, ale przede wszystkim pod krzyżem, gdzie cichą miłosierna obecnością towarzyszyła swemu Synowi w realizacji Bożego Planu Zbawienia. Ks. Biskup wskazał na Maryję, by przypomnieć nam, że aby głosić Boże Miłosierdzie na krańcach świata, musimy w szkole Maryi – Matki Miłosierdzia uczyć się jak nieść czynną miłość najpierw tym, którzy są blisko. Tuż obok nas.

        Procesję z darami rozpoczęły dzieci z tworzącego się Dziecięcego Koła Różańcowego. Poniosły w niej 20 czerwonych róż. Symbolizowały one 20 tajemnic różańca, które jako swoją broń w walce ze złem i jego sprawcą – szatanem, wybrały młode rycerki i rycerze Królowej Polski. W procesji, obok owoców, chleba, wina i komunikantów poniesiono również szczególne wotum. Jest nim srebrny półksiężyc jaki zwykle widnieje przed obrazem Matki Ostrobramskiej i dopełnia opisu dotyczącego Niewiasty Zwycięskiej, jaki znajdujemy w Księdze Apokalipsy św. Jana: "Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu." (Ap 12,1) Wotum to zostało przygotowane od początku do końca staraniem i ze środków Męskiego Koła Różańcowego pod wezwaniem Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.

       Mężczyźni ci, włączyli się również w inne elementy liturgii, czując się odpowiedzialni za kult swojej patronki. Po raz kolejny zaciągnęli oni również wartę honorową przy ryngrafie Matki Ostrobramskiej przywiezionym przed laty z Wilna wraz z dużym obrazem. Ryngraf ten został oddany pod pieczę Koła od momentu jego powstania. Jako wyraz szacunku dla zaangażowania mężczyzn ks. Proboszcz przekazał pod ich opiekę papieski różaniec, który peregrynował wcześniej wraz figurką Matki Bożej Fatimskiej po rodzinach naszej parafii. W uroczystość zaangażowały się również panie z licznych w naszej parafii kół różańcowych, pracownicy parafii, ministranci oraz młodzieżowa schola.

      Na zakończenie Mszy św. odpustowej ks. Biskup wraz ze współcelebransami przeszedł przed ołtarz Matki Ostrobramskiej by poświęcić votum – wspomniany wyżej półksiężyc. Poświęcenie poprzedził piękny wiersz pt. "Ballada o Matce Ostrobramskiej", który z niezwykłym wdziękiem wydeklamował pierwszoklasista – Piotruś Goworek.

     Bogu niech będą dzięki za to, że nasza parafia będąca pod opieką Najświętszego Serca Jezusowego, może cieszyć się matczyną obecnością i opieką Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.

 

Modlitwa błogosławieństwa wotum na cześć
Najświętszej Maryi Panny
Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia


Wszechmogący Wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszechświat cały - gwiazdy i księżyc oraz uczyniłeś Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską Matkę Miłosierdzia, Królową nieba i ziemi, pobłogosław  to wotum, półksiężyc, ofiarowane jako dar i wyraz miłości naszej parafii na część Niewiasty z Apokalipsy, obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Spraw Panie, abyśmy przyzywając orędownictwa Tej, która w Ostrej świeci bramie, cieszyć się mogli obfitością wszelkich łask. Przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jerzy Papiernik

Jeśli chcesz przeczytać o historii kultu
Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w naszej parafii
oraz przypomnieć sobie przebieg uroczystości odpustowych
w zeszłym roku, kliknij
tutaj

   

Powrót do archiwum

Powrót na górę

 

Projekt i wykonanie: Maria Papiernik ©